Ngì-tén

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngì-tén (爾等, 汝等) he Hak-kâ-ngîngìn-chhṳ̂n thoi-chhṳ̀ ke fu̍k-su thi-ngi ngìn-chhṳ̂n hìn-sit.

Ngì-tén ke tân-su hìn-sit he ngì.

chai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]