Chhiùng Wikipedia lòi

(佢) he Hak-kâ-ngîngìn-chhṳ̂n thoi-chhṳ̀ ke tân-su thi-sâm ngìn-chhṳ̂n hìn-sit, yung-lòi chṳ́ ngìn. Yîn-ngî fân-yi̍t cho "he" (nàm-ngìn) fe̍t-chá "she" (ńg-ngìn).

Kì ke fu̍k-su hìn-sit he kì-tén.

chai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]