跳至內容

Ngò-lò̤-sṳ̂-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngò-lò̤-sṳ̂-ngìn (Ngò-ngî: русские) fe̍t-chá ham-cho Ngò-lò̤-sṳ̂-chhu̍k, he Ngò-lò-sṳ̂ ke chú-thí mìn-chhu̍k. Kîn-kí 2002-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà, Ngò-lò̤-sṳ̂-ngìn cham Ngò-lò̤-sṳ̂ chhiòn koet ngìn-khiéu ke 80%.