Ngièn Lóng (Ôn-thin-vòng)

Chhiùng Wikipedia lòi

Ngièn Lóng (元朗, ?  – 532-ngièn 12-ngie̍t 26-ngit; chhai-vi 531-ngièn - 532-ngièn), Hò-nàm-khiùn Lo̍k-yòng-yen (kîm Hò-nàm-sén Lo̍k-yòng-sṳ-tûng)-ngìn, tûi-chûn Ngùi-kín-mu̍k-ti Chak-pha̍t Fóng Hièn-sûn, Chông-vú-vòng Ngièn Yùng ke lai-é, he Chûng-koet Nàm-pet-chêu sṳ̀-khì Pet Ngùi ke thi-14-thoi kiûn-chú, sṳ́ chhṳ̂n Heu-fi-ti (後廢帝).