Hò-nàm

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Hò-nàm

Hò-nàm he Chûng-koet ke yit-ke sén-fun, vi-é tì Vòng-hò chûng-ha. Hò-nàm he Chûng-koet Vùn-mìn fat-ngièn thi tsṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Hàng-tsṳn-khî[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Ngî-ngièn[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Tshâm-kháu Vùn-hien[編寫]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫]