Ngi-fûn Yîm-fù

Chhiùng Wikipedia lòi
Ngi-fûn Yîm-fù.

Ngi-fûn Yîm-fù (Half Note) chhai yîm-ngo̍k ki-phú chûng he yit-chúng yîm-fù sṳ̀-chhṳ̍t. Chhai ńg-sien-phú ki-fap chûng, Ngi-fûn Yîm-fù péu-sṳ vì yit-ke khûng-sîm ke thó-yèn fù-thèu kâ-sông yit-ke put-tai fù-mî ke fù-kòn. Ngi-fûn Yîm-fù ke yîm-chhòng he Chhiòn Yîm-fù ke ngi-fûn-chṳ̂-yit, chit 4/4 phok chûng ke lióng-phok.