Ngit-tèu-kông

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Ngit-tèu-kông.
Solar spectrum en.svg

Ngit-tèu-kông (日頭光, Sunlight) kién-chhṳ̂n Ngit-kông, kóng-ngi ke thin-ngi he lòi-chhṳ Ngit-tèu só-yû phîn-phú ke thien-chhṳ̂ Fuk-sa. Chhai Thi-khiù, yòng-kông hién yì yi-kien he tông Ngit-tèu chhai thi-phìn-sien chṳ̂ sông, kîn-ko Thi-khiù Thai-hì-chhèn ko-lì cheu-sa to Thi-khiù péu-mien ke Ngit-tèu Fuk-sa, chet chhṳ̂n-vì ngit-kông.