Novo Hamburgo

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Novo Hamburgo.

Novo Hamburgo he Pâ-sî ke sàng-sṳ, vi yî kâi-koet nàm-phu, khî-lì sú-fú Porto Alegre 43.9 kûng-lî, 1832-ngièn kien-li̍p, mien-chit 224 phìn-fông kûng-lî, hói-pha̍t kô-thu 57-mí , 2010-ngièn ngìn-khiéu 237,044.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Novo Hamburgo.

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]