Ossetia-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Caucasus-ethnic en.svg

O-set-thôi-ngî (Ирон ӕвзаг, Iron ævzag fe̍t Иронау, Ironauу, Ngò-ngîОсетинский язык) su̍k Yin-thu Yî-lóng Ngî-chhu̍k Yî-lóng Ngî-kî, he yit-chúng thûng-hàng yî Ngò-lò-sṳ̂ khi̍p Kak-lû-kit-â piên-kie, Kô-kâ-sok sân-khî ke yit-chúng ngî-ngièn. Muk-chhièn sṳ́-yung ngìn-khiéu thai-yok-yû 50 van, khì-chûng 60% kî-chhu-chhai Ngò-lò-sṳ̂ ke Pet O-set-thôi, 15% kî-chhu-chhai Kak-lû-kit-â ke Nàm O-set-thôi. O-set-thôi-ngî lâu Tati Pô-sṳ̂ ngî khi̍p Talyshi tû-he Yî-lóng Ngî-kî ke chú-yeu ngî-ngièn, kì chhai Kô-kâ-sok thi-khî yû siông-tông sú-liòng ke sṳ́-yung ngìn-khiéu.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Ossetia-ngî Wikipedia