跳至內容

Pí-kâ-hot-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Pí-kâ-hot-vòng (Hî-pak-lói-vùn:פקחיה, ?- tsú-tshièn 736-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yî-set-lie̍t Vòng-koet ke thi-sṳ̍p-tshit ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he Mí-nâ-hien-vòng (Lie̍t-vòng-ki-ha 15:23).

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pí-kâ-hot-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 738-ngièn to tsú-tshièn 736-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 738-ngièn to tsú-tshièn 737-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • "Lie̍t-vòng-ki-ha" thi 15-tsông:23-26 tsiet.

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]