Pí-kâ-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Pí-kâ-vòng (Hî-pak-lói-vùn:פקח, ?- tsú-tshièn 732-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yî-set-lie̍t Vòng-koet ke thi-sṳ̍p-pat ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn he Li-mâ-li (Lie̍t-vòng-ki-ha 15:27).

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Pí-kâ-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 736-ngièn to tsú-tshièn 732-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 737-ngièn to tsú-tshièn 732-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  • "Lie̍t-vòng-ki-ha" thi 15-tsông:27-31 tsiet.

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]