跳至內容

Pó-thìn Lì-chhu̍k Mèu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Pó-thìn
Lì-chhu̍k Mèu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen
—  Chhṳ-chhṳ-yen  —
保亭黎族苗族自治縣

ke só-chhai.
ke só-chhai.
Koet-kâ  Chûng-koet
Sén Hói-nàm
Mien-chit
 - Só-yû 1,166.67 km2
Ngìn-khiéu (2020)
 - Só-yû 156,018 ngìn
Mióng-cham baoting.hainan.gov.cn

Pó-thìn Lì-chhu̍k Mèu-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-yen (保亭黎族苗族自治縣) he Chûng-koet Hói-nàm-sén ke yit-chiak chhṳ-chhṳ-yen. Mien-chit yû 1,166.67 phìn-fong kûng-lî, kîm-ha yû thai-yok 15-van ngìn ti liá-vi chhu-tén.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]