Pan-sân-é

Chhiùng Wikipedia lòi

Pan-sân-é (半山仔), sṳ-mien yi-sṳ̂ he „pan-chak â-sân-é“, he Thòi-vân-ngìn tui Ngi̍t-pún thúng-tshṳ sṳ̀-thoi hi Chûng-koet sên-fa̍t, chhai Chûng-fà Mìn-koet chiap-sû Thòi-vân yî-heu chón Thòi-vân ke Thòi-vân-ngìn ke chhṳ̂n-fû.

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]