Pau-é

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Pau-é

Pau-é he su̍k-yî Meu-khô Pau-su̍k ha ke yit-tsúng thung-vu̍t, kiên-thèu kô-thu thai-yok 0.9-mí, thí-tshòng yok yit--mí, tshûng-liông ńg-sṳ̍p tshiên-khiet. Pau-é yû tsṳ̂n-tô pân-tiám lâu kîm-vòng-set ke mô-phì.

Sâng-thai fàn-kín[編寫 | 編寫原始碼]

Fûn-phu thi-vet[編寫 | 編寫原始碼]

Thi̍t-chṳ̂n[編寫 | 編寫原始碼]

Sṳ̍t-vu̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Fàn-chhṳ̍t lâu pó-fu[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-chiap[編寫 | 編寫原始碼]