跳至內容

Phìn-kó

Chhiùng Wikipedia lòi
Phìn-kó

Phìn-kó ke kó-sṳ̍t fu-yû khóng-vu̍t-tsṳt lâu vì-sâng-su, sṳ̀n-vì ngìn-lui tsui-sòng sṳ̍t-yung ke yit-tsúng súi-kó. Phìn-kó ngièn-pún sán-sên tì Êu-chû khi̍p chûng-tûng. Phìn-kó-su kô-thu khó-yî tha̍t-sṳ̀n sṳ̍p-ńg-mí.