Pha̍k Se-pâu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Pha̍k Se-pâu.

Pha̍k Se-pâu he hiet-yi̍t chûng yit-chúng chhung-yeu ke Hiet Se-pâu. Chhù-liáu Pha̍k Se-pâu ngoi, ngìn-thí hiet-yi̍t chûng hàn-yû Fùng Hiet-khiû, Hiet-séu-pán lâu Hiet-chiong. Pha̍k Se-pâu chok-vì Miên-yi̍t Hì-thúng ke yit-phu-fun pông-chhu sṳ̂n-thí tí-khong chhòn-ngiam-phiang yî-khi̍p ngoi-lòi ke tûng-sî.