跳至內容

Piekary Śląskie

Chhiùng Wikipedia lòi
Piekary Śląskie.

Piekary Śląskie he Pô-làn Sî-lî-sî-â-sén ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 39.98 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 57,917 ngìn (2013-ngièn).