跳至內容

Połaniec

Chhiùng Wikipedia lòi
Połaniec.

Połaniec he Pô-làn Sṳn-sṳ̍p-sṳ-sén ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 17.41 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 8,406 ngìn (2012-ngièn).