Poznań

Chhiùng Wikipedia lòi
Poznań.
Poznań.
Poznań.

Pô-tsṳ-nàm (Pô-làn-ngî: Poznań) he Pô-làn chûng sî-phu ke yit-ke sàng-sṳ, ngìn-khiéu 578,900 ngìn (2002-ngièn), he Pô-làn thi-ńg thai sàng-sṳ. Kâi sṳ vi-yî Ngá-ngì-thap-hò yèn-ngan, he Pô-làn chui kú-ló ke sàng-sṳ chṳ̂-yit, ya-he kâi-koet chhùng-yeu ke Li̍t-sṳ́ chûng-sîm. He hò-kóng sàng-sṳ.

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]