跳至內容

Provence-sén

Chhiùng Wikipedia lòi
Provence-sén .
Provence-sén Vûn-chông
Provence-sén .

Provence-sén he Fap-koet tûng-nàm-phu ke yit-chak thi-khî, kú-thoi sṳ̀ he Kú Lò-mâ ke yit-ke hang-sén, phì-lì Thi-chûng-hói, lâu Yi-thai-li chiap-yòng.

Hàng-chṳn khî-va̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]