Sân-thi Mari-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi

Sân-thi Mari-ngî (Марыйӹлмӹ) he thûng-hàng yî Mari El Khiung-fò-koet, Ngò-lò-sṳ̂ Gornomariysky, Yurinsky lâu Kilemarsky thi-khî ke ngî-ngièn. Liá-he yit-chúng Ural Ngî-chhu̍k ke ngî-ngièn, lâu Chhó-ngièn Mari-ngî (Meadow Mari) yû-kôan, sûi-yèn lióng-chúng fông-ngièn put-nèn fu-siông lî-kié. Kì sṳ́-yung Sân-thi Mari sṳ-mû sû-siá pin lâu Ngò-lò-sṳ̂, Chhó-ngièn Mari-ngî khiung-thùng vì Mari El Khiung-fò-koet ke kôn-fông ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sân-thi Mari-ngî Wikipedia