跳至內容

Sî-tí-kâ-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Sî-tí-kâ-vòng (Hî-pak-lói-vùn:יְכָנְיָה‎, ?- tsú-tshièn 586-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yù-thai Vòng-koet ke ma̍t-khì kiûn-tsú. Têu he Yok-sî-â-vòng ke thi-sâm ke yì, mû-tshîn he Li̍p-nâ-ngìn Yâ-li-mí ke ńg-tsṳ́ Ha̍p-mu-thâ, só-yî Sî-tí-kâ he Yok-ha̍p-sṳ̂ ke hiûng-thi.

Tên-ngièn tsó-khì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sî-tí-kâ-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 597-ngièn to tsú-tshièn 587-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 597-ngièn to tsú-tshièn 586-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-kháu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]