Sî Frisia-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Sî-fut-lî-sṳ̂-ngî fûn-phu.

Sî Fut-lî-sṳ̂-ngî (Hò-làn-ngîFries [ˈfris]) chú-yeu sṳ́-yung chhai Hò-làn pet-phu Fut-lî-sṳ̂-làn-sén. Kì lâu Tet-koet sṳ́-yung ke Sâ-thi̍t fut-lî-sî-ngî, Pet Fut-lî-sî-ngî he chhîn tshit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sî Frisia-ngî Wikipedia