Sî Tâi-thi Saxon-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Hò-làn Tâi-thi Saxon-ngî.

Hò-làn Tâi-thi Saxon-ngî (Niedersächsisch) fe̍t-chá Sî Tâi-thi Tet-ngî he yit-hì-lie̍t Tâi-thi Tet-ngî fông-ngièn ke chúng-chhṳ̂n, fûn-pu yî Tet-koet sî-pet-phu, Hò-làn tûng-phu. Kì lâu Tûng Tâi-thi Tet-ngî yit-hí kèu-sṳ̀n liáu Tâi-thi Tet-ngî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sî Tâi-thi Saxon-ngî Wikipedia