跳至內容

Sîm-li-vòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Sîm-li-vòng (Hî-pak-lói-vùn:זמרי‎, ?- tsú-tshièn 884-ngièn) he kú-thoi Chûng-tûng koet-kâ Pet Yî-set-lie̍t Vòng-koet ke thi-liuk ngim kiûn-tsú. Têu ke fu-tshîn mò-ngìn tî-tó.

Tên-ngièn tsó-khì

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sîm-li-vòng tshai-vi ke ngièn-khì, muk-tshièn li̍t-sṳ́ song yû lióng-tsúng kóng-fap:

  1. Vî-lièn Â-pu-lòi-thi̍t ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 884-ngièn to tsú-tshièn 884-ngièn.
  2. Thiele ngin-vì he tshiùng tsú-tshièn 876-ngièn to tsú-tshièn 876-ngièn.

Sṳn-kîn siông-kûan tsông-tsiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
  • "Lie̍t-vòng-ki-song" thi 16-tsông:15-20 tsiet.