Sîn-lòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Â-set-pai-kiông Sîn-lòng.

Sîn-lòng (新郎, Bridegroom) yit-chhṳ̀ yit-pân lòi-kóng he chôn chṳ́ tui-yî khok-li̍p fûn-yîn kôan-he ke nàm-ńg chhai kiet-fûn ngì-sṳt chûng ke nàm-fông ke chhṳ̂n-fû, ńg-fông chet chhṳ̂n Sin-ngióng‎.