Â-set-pai-kiông

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Â-set-pai-kiông
Flag of Azerbaijan.svg Azerbaijan coa.png
Koet-khì Khì-ho
koet-kô:Â-set-pai-kiông Tsin-hàng-tsì
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationAzerbaijan.png
sú-tû Pâ-khû
Chui-thai sàng-sṳ Pâ-khû
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Â-set-pai-kiông-ngî
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Â-set-pai-kiông-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Khiung-fò tsṳ-thu
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .az
koet-chi thien-fa khî-ho +994

Â-set-pai-kiông he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́[編寫]

Thi-lî[編寫]

Liâng-thú kiu-fun[編寫]

Kîn-chi[編寫]

Chṳn-chhṳ[編寫]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫]

Ngìn-khiéu[編寫]

Vùn-fa[編寫]

Kau-yuk[編寫]

Thí-yuk[編寫]

Chhâm-siòng[編寫]

Chûng-kau[編寫]

Kiûn-sṳ[編寫]