Azerbaijan

從Wikipedia來
(重定向自Â-set-pai-kiông
跳轉到: 導航搜尋
Azerbaijan
'
Flag of Azerbaijan.svg Azerbaijan coa.png
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Azerbaijan Tsin-hàng-tsì
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
LocationAzerbaijan.png
sú-tû Baku
Chui-thai sàng-sṳ Baku
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn Azerbaijan-ngî
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Azerbaijan-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Khiung-fò tsṳ-thu
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .az
koet-chi thien-fa khî-ho +994

Azerbaijan Khiung-fò-koet ( Â-set-pai-kiong-ngîAzərbaycan Respublikası), Hon-ngî yîm-yi̍t: Â-set-pai-kiong (阿塞拜疆) ya-he Â-set-pai-yèn (亞塞拜然), he yit-ke vi-yî ngoi Kô-kâ-sok tûng-phu ke khiam Thai-liu̍k ke Chúng-thúng chṳ, Hièn-fap Khiung-fò chṳ ke koet-kâ, só chhú thi-khî he lièn-chiap tûng êu fò Sî-Â ke sṳ̍p-sṳ lu-khiéu [chu 1], tûng-lìm Lî-hói, nàm chiap Yî-lóng, sî piên fò Armenia, Thú-ngí-khì khi̍p Georgia vì lìn, pet kie Ngò-lò-sṳ̂. Azerbaijan ke yit-khoài fî thi Nakhchivan chhṳ-chhṳ Khiung-fò-koet, lâu Thú-ngí-khì tûng-pet-phu yû séu thon chiap-yòng. koet miàng lòi-chhṳ yî kú Pô-sṳ̂-ngî, yi vì “ fó ke koet-kâ ”[1].

Azerbaijan mìn-chú Khiung-fò-koet yî 1918-ngièn chang-sṳt siên-pu thu̍k-li̍p, sṳ̀n-vì thi-yit-ke yî mu̍k sṳ̂ lìm tsam chhie̍t thai-tô-sú ke sṳ siu̍k fa mìn-chú Khiung-fò-koet [2], ya-he thi-yit-ke yû kô khia̍k fò hi khia̍k yen fò hien-thoi Thai-ho̍k ke mu̍k sṳ̂ lìm koet-kâ [3]. Azerbaijan yî 1920-ngièn pìn ngi̍p Sû-lièn sṳ̀n-vì yit-ke sa-fi chú-ngi koet-kâ[4][5], Azerbaijan chhai Sû-lièn kié-thí chhièn ke 1991-ngièn 10-ngie̍t thu̍k-li̍p. 1991-ngièn 9-ngie̍t, Azerbaijan khí-yû châng-ngi ke yî Armenia ngìn vì-chú-thí ke na̍p kô ngì nok - khà là pâ het khî-vet chhùng sṳ̂n liáu kì-têu chhṳ ngien sióng-yeu thu̍k-li̍p kien-koet ke siên-ngièn, chit Nagorno-Karabakh Khiung-fò-koet[6]. Chhṳ 1991-ngièn ke Nagorno-Karabakh chan-châng pau-fat yî-lòi Nagorno-Karabakh Khiung-fò-koet chhòi chang-sṳt thu̍k-li̍p yun-chok, chṳ̂-chhièn chhai fap-lî sông pûn Koet-chi kóng-fàm ngin chok he Azerbaijan ke liâng-thú, chhṳ̍t-to chan sṳ kiet-suk, chhai Êu-chû ôn-chhiòn lâu ha̍p-chok chû-chṳt ke thûi-thûng hâ, chhiu khì thi-vi kîn-ko chûng thàm-phan yí-kîn kié-kiet, Nagorno-Karabakh Khiung-fò-koet chhai sṳ̍t-chi sông chhí-tet thu̍k-li̍p [7][8][9][10].

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Thí-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]


引用錯誤:使用群組名稱 "chu" 的 <ref> 標籤已存在,但查無對應的 <references group="chu"/> 標籤,或缺少 </ref> 結束標籤。

  1. Tadeusz Swietochowski. Russia and Azerbaijan: A Borderland in Transition. Columbia University Press, 1995. ISBN 0-231-07068-3, ISBN 978-0-231-07068-3 and Reinhard Schulze. A Modern History of the Islamic World. I.B.Tauris, 2000. ISBN 1-86064-822-3, ISBN 978-1-86064-822-9.
  2. 腳本錯誤:沒有 "citation/CS1" 這個模組。
  3. 腳本錯誤:沒有 "citation/CS1" 這個模組。
  4. 腳本錯誤:沒有 "citation/CS1" 這個模組。
  5. Zürcher, Christoph (2007). The Post-Soviet Wars: Rebellion, Ethnic Conflict, and Nationhood in the Caucasus ([Online-Ausg.]. Ed.). New York: New York University Press. P. 168. ISBN 9780814797099.