Sîn Nò-vî-ngî

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Sîn Nò-vî-ngî fûn-phu (làm-set) thi-khî

Sîn Nò-vî-ngî (Nynorsk) he lióng-chúng ngin-khó chang-sṳ ke Nò-vî-ngî chṳ̂-yit, yì nang yit-chúng he Sû-mien Nò-vî-ngî (bokmål). Chhai Nò-vî, Sîn Nò-vî-ngî pûn sṳ́-yung yî chhû-kiê sû-siá tha̍t-tó pak-fûn-chṳ̂-sṳ̍p-ńg. Sîn Nò-vî-ngî vàn-chhiòn kî-yî Nò-vî mìn-kiên khiéu-ngî, lâu Tan-ma̍k-ngî chhâ-phe̍t pí-káu thai.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[編寫 | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[編寫 | 編寫原始碼]

Sṳ-mû[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fap[編寫 | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sîn Nò-vî-ngî Wikipedia