Sòn-Vân-káu-yâ kûng-yèn

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Sòn-Vân káu-yâ-kûng-yèn he Hiông-kóng Sîn-kie yit


Li-kó-teuSó-lò-phùn

一個郊野公園,位於新界東北部,佔地達4,594公頃。劃定於1978年4月7日,公園範圍包括船灣淡水湖一帶,三面臨海,西面與八仙嶺郊野公園連接。

照鏡潭特別地區位於船灣郊野公園之內。

交通[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

站外鏈結[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Plover Cove Country Park siông-koân ke tóng-on.