Só-lò-phùn

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Só-lò-phùn (鎖羅盤 ), vi-yî Hiông-kóng Sîn-kie pet-khî tsiap-khiun Li-kó-teu, nang-ngoi miàng-è he "Só-nó-phàn". yì-yèn vi-é tshu-kín khi̍p sân-lu fàn-tô, sit-ngit tsṳ́-yû tshai pet-khî tsṳp-khiùn(執勤) ke kín-tshat(警察) tshòi-túng ngi̍p tshûn-tsông(村莊). Tsṳn-fú(政府) khiun-ngièn(近年) tshai fu-khiun su-li̍p tsṳ́-sṳ phài-è, tsin-ngi̍p Só-lò-phùn fông-phien.

Sâ-thèu-kok (沙頭角)

Só-lò-phùn Tshûn tsṳ̂ 富饒歲月[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

The village was once the home of generations of Vòng 氏-kâ-族 (the Vong/Wong family). Recorded history suggests that after migrating movement in a south easterly direction (supposedly from, what is now, Mainland China), the name Wong Wai Hing was an early settler and founding forefather of Só-lò-phùn Tshûn. Other early settler's are Tsu Kim Gong; Sing Lueng Gong; Yuk Chung Gong; Si Yuen Gong. (Gong meaning forefather in the Hakka Language). These people lived circa 872 AD.

Today, the village is now derelict and is uninhabited. Descendants have either emigrated abroad or have relocated elsewhere, for example, to Hong Kong City.

The closest researched descendants of the Só-lò-phùn Tshûn are as follows: Si Chow Gong; Tsip Yuen Gong; Chun Kee Gong; Yuk Man Gong; Si Tak Gong; Yuk Choi Gong (all deceased).


斬樹封村[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

2008年7月,報章揭發該村村民打算把鎖羅盆村發展成果園旅遊區,而在村內大規模斬樹,其中部分樹木位於船灣郊野公園(官地)之內[1]。翌年6月,漁護署公布鎖羅盆村在2009年7月1日起永久封閉其私人土地範圍內的路段。鎖羅盆為荔枝窩榕樹凹之間最直接的通道,封路為遠足人士帶來不便[2]


研究Só-lò-phùn Tshûn、荔枝窩村黃氏客家之人文歷史意義[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. 模板:Web reference
  2. 模板:Web reference