Sûn Li

Chhiùng Wikipedia lòi

Sûn Li (孙俪; pún-miàng: 孙丽, 1982-ngièn  9-ngie̍t 26-ngit  –  ) he yit-ke ńg ngi-ngìn, pit-ngia̍p chhai Sông-hói Tûng-fông Vùn-fa Ho̍k-yen. 2011-ngièn chú-yên Heu-kiûng Chṳ̂n-ván-chhòn sṳ̀n-cho yû-miàng. Chú-yeu kûng-chok he phok-ngiap Thai-liu̍k thien-sṳ-khia̍k lâu kóng-ko.