Sûng-chhiòn Yîm-fù

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhiòn Yîm-fù lâu Chhiòn Hiû-chṳ́-fù.

Sûng-chhiòn Yîm-fù (Breve) chhai yîm-ngo̍k ki-phú chûng he yit-chúng yîm-fù sṳ̀-chhṳ̍t. Chhai ńg-sien-phú ki-fap chûng, Chhiòn Yîm-fù péu-sṳ vì yit-ke khûng-sîm ke thó-yèn fù-thèu. Chhiòn Yîm-fù ke yîm-chhòng he Chhiòn Yîm-fù ke 2-phi, si-fûn yîm-fù ke 8-phi, chit 4/4 phok chûng ke 8 phok.