跳至內容

Słupsk

Chhiùng Wikipedia lòi
Słupsk.
Słupsk.

Słupsk he Pô-làn Pô-mî-là-nì-â-sén ke yit-ke sàng-sṳ, chúng mien-chit 43.15 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 98,757 ngìn (2006-ngièn).