跳至內容

Sơn Tây (Hà Nội)

Chhiùng Wikipedia lòi

Sơn Tây Sṳ-sa (Ye̍t-nàm-ngî: Thị xã Sơn Tây/市社山西) he Ye̍t-nàm sû-tû Hà Nội hâ-hot ke yit-ke Sṳ-sa, ngièn-vi Hà Tây Sén Sơn Tây Sṳ (Ye̍t-nàm-ngî: Thành phố Sơn Tây/城舖山西), chṳ̂-heu hàng-chṳn khî-va̍k kói-kiet chiông Hà Tây pìn-ngi̍p Hà Nội tûng-ông chhṳ̍t-hot-sṳ, yîn-yì kong-kip sṳ̀n-vì Sṳ-sa. Sơn Tây Sṳ-sa he Hà Nội sî-pet-phu thi-khî ke chṳn-chhṳ, kîn-chi, vùn-fa chûng-sîm.