Cầu Giấy

Chhiùng Wikipedia lòi
Cầu Giấy khiun.
Cầu Giấy khiun.

Cầu Giấy Khiun (Ye̍t-nàm-ngî: Quận Cầu Giấy/郡梂絏) he Ye̍t-nàm sú-tû Hà Nội hâ-hot ke yit-ke khiun, yîn khiu-sṳ̀ kin-nui tô-chho chṳ́ chok-fông yì tet-miàng. Cầu Giấy yúng-yû chung-tô sông-ngia̍p-khî. Chúng ien-chit 12.04 phìn-fông kûng-lî. 2001-ngièn ngìn-khiéu 142,800-ngìn.

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Cầu Giấy hâ-hot 14-ke fông.