跳至內容

Dịch Vọng Hậu

Chhiùng Wikipedia lòi

Dịch Vọng Hậu Fông (Ye̍t-nàm-ngî: Phường Dịch Vọng Hậu/坊驛望侯) he Ye̍t-nàm sú-tû Hà Nội Sṳ Cầu Giấy Khiùn hâ-hot ke yit-ke fông. Chúng mien-chit 147.72 phìn-fông kûng-khín, 2005-ngièn chúng ngìn-khiéu 19,965 -ngìn.