跳至內容

Trung Hòa (Cầu Giấy)

Chhiùng Wikipedia lòi

Trung Hòa Fông (Ye̍t-nàm-ngî: Phường Trung Hòa/坊中和) he Ye̍t-nàm sú-tû Hà Nội Sṳ Cầu Giấy Khiùn hâ-hot ke yit-ke fông. Chúng mien-chit 2.46 phìn-fông kûng-lî, 2005-ngièn chúng ngìn-khiéu 12,471-ngìn, ngìn-khiéu me̍t-thu 5,070 ngìn/phìn-fông kûng-lî.