Yên Hòa (Cầu Giấy)

Chhiùng Wikipedia lòi

Yên Hòa Fông (Ye̍t-nàm-ngî: Phường Yên Hòa/坊安和) he Ye̍t-nàm sú-tû Hà Nội Sṳ Cầu Giấy Khiùn hâ-hot ke yit-ke fông. Chúng mien-chit 2.07 phìn-fông kûng-lî, 2005-ngièn chúng ngìn-khiéu 16,670-ngìn, ngìn-khiéu me̍t-thu 8,053 ngìn/phìn-fông kûng-lî.