Nghĩa Tân (Cầu Giấy)

Chhiùng Wikipedia lòi

Nghĩa Tân Fông (Ye̍t-nàm-ngî: Phường Nghĩa Tân/坊義新) he Ye̍t-nàm sú-tû Hà Nội Sṳ Cầu Giấy Khiùn hâ-hot ke yit-ke fông. Chúng mien-chit 0.57 phìn-fông kûng-lî, 2005-ngièn chúng ngìn-khiéu 18,140-ngìn, ngìn-khiéu me̍t-thu 31,825 ngìn/phìn-fông kûng-lî.