Quan Hoa

Chhiùng Wikipedia lòi

Quan Hoa Fông (Ye̍t-nàm-ngî: Phường Quan Hoa/坊關華) he Ye̍t-nàm sú-tû Hà Nội Sṳ Cầu Giấy Khiùn hâ-hot ke yit-ke fông. Chúng mien-chit 0.83 phìn-fông kûng-lî, 2005-ngièn chúng ngìn-khiéu 19,500-ngìn, ngìn-khiéu me̍t-thu 23,494 ngìn/phìn-fông kûng-lî.