跳至內容

Dịch Vọng

Chhiùng Wikipedia lòi

Dịch Vọng Fông (Ye̍t-nàm-ngî: Phường Dịch Vọng/坊驛望) he Ye̍t-nàm sú-tû Hà Nội Sṳ Cầu Giấy Khiùn hâ-hot ke yit-ke fông. Chúng mien-chit 1.32 phìn-fông kûng-lî, 2005-ngièn chúng ngìn-khiéu 11,301-ngìn, ngìn-khiéu me̍t-thu 8,561 ngìn/phìn-fông kûng-lî.