Sṳ̀n-siên-kuk Sṳ-khien

Chhiùng Wikipedia lòi
Sṳ̀n-siên-kuk Sṳ-khien
神仙谷殺人事件.jpg
《神仙谷事件》官方海報
Lui-hîn Mì-ngì-khia̍k, thien-sṳ thien-yáng
Kak-sṳt Pún-kak thûi-lî
Thô-yên Hiu Hâu-chû
Chú-yên Chông Sû-ví, Hí Yìn-khiet, Kô Chhìn-yûng,
Liu̍k Mìn-kiûn, Lò Pet-ôn, Chû Liu̍k-hò,
Lìm Men-kiún
Chṳ-chok koet-kâ  Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)
Ngî-ngièn Fà-ngî, Hak-kâ-ngî, Saisiyat-ngî
Phiêu-ngî Sú pak-ngièn chhièn ke sṳ̀n nok, ngài-têu sin sú
kí sṳ̍p-ngièn chhièn ke yên-khiut, tén-thai fu̍k-sù
Si̍p-sú 4-si̍p
Chhòng-thu 90 fûn-chûng (hàm kóng-ko)
Chṳ-chok
Ngoi-kín  Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân) Mèu-li̍t-yen
Chṳ-chok kûng-sṳ̂ Thai-chhì Chhóng-mòi Yû-han Kûng-sṳ̂
Phi-yîm
Sú-pô phîn-tho Hak-kâ Thien-sṳ-thòi
Pô-chhut koet-kâ  Chûng-fà Mìn-koet (Thòi-vân)
Pô-chhut ngit-khì 2012-ngièn 3-ngie̍t 3-ngit  (2012-03-03)-2012-ngièn 3-ngie̍t 24-ngit (2012-03-24)
Ngoi-phu
Kôn-fông mióng-chhàm

Hak-kâ Thien-sṳ Thien-yáng-yenː Sṳ̀n-siên-kuk Sṳ-khien(Hon-ngî: 客家電視電影院-神仙谷事件) he 2011-ngièn chṳ-chok ke Thòi-vân thien-sṳ thien-yáng, vì Hak-kâ Thien-sṳ-thòi sú-phu thâm-chin thûi-lî thien-sṳ thien-yáng, Thai-chhì Chhóng-mòi Yû-han Kûng-sṳ̂(Hon-ngî: 大砌創媒有限公司)chṳ-chok, yù Chông Sû-ví, Hí Yìn-khiet, Kô Chhìn-yûng, Liu̍k Mìn-kiûn, Lò Pet-ôn, Chû Liu̍k-hò, Lìm Men-kiún chú-yên. 2011-ngièn 9-ngie̍t 20-ngit khôi-kiang, 2011-ngièn 10-ngie̍t sat-chhiâng. Liá-chak-khia̍k 2012-ngièn 3-ngie̍t 3-ngit sông-tóng.