Sṳ̂-é-sân (Hiông-kóng)

Chhiùng Wikipedia lòi
Sṳ̂-é-sân

Sṳ̂-é-sân (獅子山) he Hiông-kóng yit-tsho tsho̍k-miàng sân-fûng, vi-yî Kiú-liùng lâu Sîn-kie Sâ-thièn-khî tsṳ̂-kiên, Kiú-liùng khiùn-sân tsṳ̂-yit.