Sṳ̍p-liuk-fûn Yîm-fù

Chhiùng Wikipedia lòi
Sṳ̍p-liuk-fûn Yîm-fù.

Sṳ̍p-liuk-fûn Yîm-fù chhai yîm-ngo̍k ki-phú chûng, he yit-chúng yîm-fù sṳ̀-chhṳ̍t. Chhai ńg-sien-phú ki-fap chûng, Sṳ̍p-liuk-fûn Yîm-fù péu-sṳ vì yit-ke sṳ̍t-sîm ke thó-yèn fù-thèu kâ-sông yit-ke tai lióng-thiàu khì-chì chhong fù-mî ke fù-kòn.