跳至內容

Sṳ̍p-yit piên-hìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Sṳ̍p-yit piên-hìn.

Sṳ̍p-yit piên-hìn (Yîn-ngî: Hendecagon) he Sṳ̍p-yit piên chhòng, Sṳ̍p-yit kok thai ke Tô-piên-hìn. Nui-kok vì 147.2727°. Ngiâ piên-chhòng vì , mien-chit . Chang Sṳ̍p-yit piên-hìn he kiú-kok siông-tén.

Chang Sṳ̍p-yit piên-hìn chhak-kûi chok-thù[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chang Sṳ̍p-yit piên-hìn.
Chang Sṳ̍p-yit piên-hìn.

Mien-chit[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chang Sṳ̍p-yit piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yit-pân Sṳ̍p-yit piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhṳ-yèn chûng ke Sṳ̍p-yit piên-hìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]