Sṳ-kie Ngiùn-hòng Si̍p-thòn

Chhiùng Wikipedia lòi
Sṳ-kie Ngiùn-hòng Si̍p-thòn

Sṳ-kie Ngiùn-hòng Si̍p-thòn (Yîn-ngî: World Bank Group) he yit-ke Koet-chi Chû-chṳt, khôi-sṳ́ ke sṳ́-min he pông-tshu tshai Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan chûng pûn pho-fái ke koet-kâ ke tshùng-kien. Kîm-ngit ke ngim-vu he tsṳ̂-tshu koet-kâ khiet-fu̍k khiùng-khú, lièn-ha̍p hiong fat-tsán chûng koet-kâ thì-kiûng tâi-sit thòi-khúan, mò sit-sin-tâi lâu tsen-khúan, kok kî-kèu tshai kám-khiâng phìn-khun lâu thì-kô sên-fa̍t súi-phìn ke sṳ́-min chûng fat-fî thu̍k-thi̍t ke tsok-yung.