SQL

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

SQL (Yîn-ngî: Structured Query Language) he yit chúng thien-nó sú-kí-khù ke phiêu-chún chṳ̂-liau chhà-sûn ngî-ngièn.