Sa̍k-liù

Chhiùng Wikipedia lòi
Sa̍k-liù

Sa̍k-liù (石榴) ngièn-sán tshai-yî yî-làn khi̍p khì-thâ tsû-vì thi-khî; ha-thiên khôi-fâ, yû vòng-set lâu pha̍k-set tsúng-lui. Siông-tshòn sa̍k-liù he tì Sî-hon sṳ̀-khì pûn-ngìn yín-ngi̍p chûng-koet.