Iran

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Yî-làn)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Iran
'
Flag of Iran.svg Emblem of Iran.svg
Koet-khì Khì-ho
koet-kô: Esteqlāl, āzādī, jomhūrī-ye eslāmī
Chhṳ-yèn thi-lî
(sṳ̍t-chi kón-hot-khî)
Iran in its region.svg
sú-tû Tet-het-làn-sṳ
Chui-thai sàng-sṳ Tet-het-làn-sṳ
Mien-chit
Ngìn-mìn sên-fa̍t
kôn-fông ngî-ngièn pô-sṳ̂-fa
ngìn-khiéu
mìn-chhu̍k Yî-lóng-ngìn
Chṳn-chhṳ vùn-fa
chṳn-chhṳ thí-chṳ Yî-sṳ̂-làn thí-ne
Koet-kâ liâng-thô-ngìn
Kîn-chi sṳ̍t-li̍t
Koet-kâ chṳ̂-liau
koet-chi khî-khî suk-siá .ir
koet-chi thien-fa khî-ho +98

Iran he Â-chû yit-ke koet-kâ.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thí-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

  1. http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2007/WPP2007%20web/Countries/Iran%20(Islamic%20Republic%20of)/demographic.xml