Se-lòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Se-lòng (婿郎) he moi-é ke ló-kûng. Se-lòng ham pû-ngiòng ke â-pâ cho chhông-mîn-ló, ham kì ke â-mê cho chhông-mîn-ôi.

Chhai Hak-kâ-ngî lî-tú, moi-é kiet-fûn pûn ham-cho „chêu se-lòng“. Hak-kâ-ngî tú yû „pan fun se-lòng pan fun chṳ́“ (半份婿郎半份子) ke kóng-fap, yi-sṳ he se-lòng thùng chhṳ-kâ pan ke lai-é chhâ-m̀-tô.